25.

Fraţi, să cântăm voioşi

1. Fraţi, să cântăm voioşi Iubirea fără margini A Domnului Isus! În mijlocul sfinţilor De pe întregul pământ, Să fie preamărit Numele Lui cel sfânt! 2. Mai bine decât noi, Răscumpăraţii Lui scumpi, Nimeni nu ar putea Să-I slăvească dragostea. Nici chiar îngerii cei sfinţi Din cerul strălucit: Iertarea n-au gustat. 3. Cântare să 'nălţăm Acelui ce ne-a aşezat De îngeri mai presus! Doamne, fie partea Ta: Cinstea, slava, lauda! Acum şi-n veşnicii, Iubirea-Ţi vom slăvi!