248.

Pe-al Tău Fiu

1. Pe-al Tău Fiu, ca Miel de jertfă, L-ai ales Tu, Dumnezeu. Tu ai mers cu El la cruce, De iubire îndemnat. Chinul şi durerea Sa Au străpuns inima Ta. L-ai dat celor făr'delege: Cine poate înţelege? 2. Iar în ceasul de-ntuneric, Înainte de-a muri, Rana Lui cea mai adâncă A fost că L-ai părăsit! N-ai răspuns când a strigat Şi Lui nu Te-ai arătat. Chiar păcat a fost făcut El, Să nu mergem la pierzare. 3. O, cu ce plăcere mare Azi priveşti spre Fiul Tău! Cel glorificat în ceruri, Aşezat pe tronul Tău, Intonează-n noi un cânt Ce nu va sfârşi nicicând. Tată-Ţi dăm prin El onoare, Slavă, cinste, adorare!