246.

O, Tată, dintre toţi e Unul

1. O, Tată, dintre toţi e Unul: La El priveşti cu desfătare, La Fiul Tău cel preaiubit. Cum a fost El în veşnicie A fost şi la-mplinirea vremii; Acum e Dumnezeu şi Om. El caracterul Tău îl are Şi El e-ntipărirea Ta, E strălucirea slavei Tale, Ce împlineşte dorul Tău. 2. Chiar înainte de-a fi lumea, Tu L-ai ales ca jertfă sfântă, Ca Miel curat, fără cusur. A devenit pe lemnul crucii Mireasmă sfântă pentru Tine, Iar pentru noi, păcat, blestem. Ducând la capăt a Ta voie, El a sfârşit lucrarea Ta. Căci a venit să împlinească Ce-a hotărât iubirea Ta. 3. La dreapta Ta acum tronează El, Fiul Omului, sus, Tată! Ce plan măreţ, dumnezeiesc! El va 'nălţa curând mireasa, Pe care a răscumpărat-o, Să locuiască-n cer cu ea. Şi ea va fi spre a Ta cinste Şi spre-a Ta slavă, Dumnezeu, Ca să-nmulţească-a Ta onoare Din veşnicii în veşnicii.