245.

Laudă şi mulţumire, Ţie-Ţi dăm

1. Laudă şi mulţumire, Ţie-Ţi dăm, scump Salvator! În dureri mari, Tu ca jertfă Te-ai adus lui Dumnezeu. I-ai descoperit iubirea, pe deplin L-ai proslăvit. Miel divin, făcut-ai totul ce-a fost din veci rânduit! 2. Slavă şi onoare Ţie, căci pe cruce Te-ai jertfit, Şi în noaptea neagră-a morţii pe vrăjmaş l-ai biruit. Îţi cădem toţi la picioare, preamărim iubirea Ta Şi din inimă-Ţi aducem laudă, spre slava Ta. 3. Slavă, cinste, adorare îţi aducem, scump Isus! Înălţimi necercetate, adâncimi de nepătruns, Prin credinţă le privim azi de pe cruce strălucind. Slavă,-onoare şi mărire, Miel sfânt al lui Dumnezeu!