244.

Mai încrede-te o vreme

1. Mai încrede-te o vreme În Cel care te-a-nsoţit. Mai zideşte înc-o vreme Pe Cel care te-a-ntărit. Casa Tatălui divin //: Cheamă pe-orice pelerin! :// 2. Frumuseţe, strălucire, Tot ce lumea-ţi poate da Este doar o amăgire Ce nu te va împăca. De vrei să fii fericit, //: Sus priveşte liniştit. :// 3. Când necazul te doboară Şi când drumu-ţi pare greu, Spre Isus priveşte iară: El te-ajută tot mereu. Dă-I povara ta cea grea, //: Spune-I toată grija ta. :// 4. În curând sfârşi-vor toate: Paşii ce-i ai de făcut, Orice luptă şi lucrarea, Drumul este tot mai scurt. O, Luceafărul e sus: //: Va veni-n curând Isus! ://