242.

Orice ţi-ar trimite Tatăl

1. Orice ţi-ar trimite Tatăl, tu stai tăcut! El dă binecuvântare fără sfârşit. Când dorinţe nu-mplineşte, El spre bine Se-ngrijeşte; Din iubire El te mustră: crede în El! 2. Cel ce te călăuzeşte neîncetat Crezi că azi nu te zăreşte pe un drum greu? Chiar pe căi întunecate, Mângâierea-ţi dăruieşte, Lângă tine-n grele clipe este chiar El! 3. O, nu critica-n suspine ce îţi dă El! Crede că e spre-al Tău bine ce îţi dă El! Chiar de nu ştii dinainte Planul bunului Părinte, Tu încrede-te în Domnul, numai în El! 4. Domnul dă putere zilnic celor ai Săi. În necaz ajută tainic, adeseori. Orice te-ar lovi pe tine, Crede că e înspre bine; Mergi supus pe a ta cale şi fii smerit!