236.

Doamne-al Tău Cuvânt

1. Doamne-al Tău Cuvânt e veşnic, Minunat, atotputernic. Şi-azi El biruie prin Tine Orice-nvăţături străine. Adevărul Tău ne-ndreaptă Viaţa pe cărarea dreaptă, Iar credinţa şi iubirea Pe „ce-i scris“ 'şi-au temelia. 2. Vrem să ne hrănim pe cale Cu-adevărurile Tale, Drepturile Tale sfinte Să ne stea mereu 'nainte. Tot ce ne-ai promis, să credem, În Cuvânt să ne încredem, Să-Ţi dăm cinste-n ascultare, Doamne, fără încetare. 3. În durere: mângâiere, Şi lumină şi putere; În primejdii: ocrotire, Şi curaj şi izbăvire; Sunt şi azi acestea toate, Prin Cuvântul Tău sfânt, roade. O, nimic nu este veşnic, Doar Cuvântul e statornic!