235.

Odihna veşnică la tron

1. Odihna veşnică la tron pe noi ne-aşteaptă; Atunci ai Tăi cu dragoste Îţi vor sluji. Toţi Îţi vor oferi cununile primite Şi Te vor adora, o, Doamne-n veşnicii. 2. În Tine, Mire sfânt, atunci, a Ta mireasă Desăvârşită frumuseţe va vedea, Iar taina harului, nespus de glorioasă, Deplin descoperită va fi pentru ea. 3. Şi strălucirea Ta va-nvălui mireasa, O, Doamne, spre onoarea şi spre slava Ta. Deplin va umple ea, la Tatăl, toată casa Cu frumuseţea Ta şi cu splendoarea Ta. 4. Vei savura atunci tot rodul suferinţei, Cel pentru care Tu pe cruce Te-ai luptat; În faţa Ta, sfânt şi desăvârşit va creşte, Iar sufletul Tău va fi-n veci înviorat.