231.

Azi, Doamne

1. Azi, Doamne,-n Locul cel Preasfânt, slăvim a Ta iubire, Te adorăm şi Îţi cântăm, căci de sus, din mărire, Jos ai venit şi ai primit să împlineşti în totul A Tatălui Tău voie. 2. Cum ai trăit Tu pe pământ spre-a Tatălui plăcere, Noi Te vedem la fel de sfânt în marea Ta durere. În chinul greu, lui Dumnezeu I-ai spus să împlinească Doar voia Lui cerească. 3. Isuse, viaţa Tu Ţi-ai dat ca Miel sfânt, fără pată, Ca bun miros lui Dumnezeu, pe crucea înălţată. Acum cântăm şi slavă-Ţi dăm, căci prin lucrarea-Ţi mare Avem răscumpărare.