230.

De pe-altarul sfânt al crucii

1. De pe-altarul sfânt al crucii, O mireasmă s-a 'nălţat, Când El, Mielul, în durere, S-a lăsat sacrificat. Spre a Tatălui plăcere, Fiul pe deplin S-a dat. 2. Ce-ndurare fără margini: Însuşi El pe lemn Şi-a dat A Sa viaţă preţioasă, Ispăşind greul păcat! A lui Dumnezeu pedeapsă Cu răbdare a purtat. 3. Dumnezeule, pe Tine, Al Tău Fiu Te-a onorat. El acum pe al Tău tron stă, La-a Ta dreaptă înălţat, Şi I-ai dat a Lui răsplată, Glorie, putere-n veci. 4. Admirăm cu bucurie Al Tău plan ceresc, slăvit, Ce pe Fiu-Ţi, din vecie, Să Îl dea a rânduit. Mulţumire, slavă, Ţie, Că pe El L-ai proslăvit!