229.

Fiu divin!

1. Fiu divin! Vedem în Tine chipul Tatălui cel Sfânt, Slava şi a Lui iubire, harul ce-a fost arătat. Ne plecăm toţi cu uimire, Îţi cântăm pe veşnicii Ţie, care totul ţii, cântece de mulţumire. Te mărim neîncetat cu tot, Doamne, ce-ai creat. 2. Miel divin! De sus, din slavă, jos la noi Tu ai venit, Dând doar binecuvântare, când prin lume ai umblat. Ai răbdat tot în tăcere, ascultând, Tu Te-ai lăsat Pe lemn să fii atârnat pentru vină spre iertare. Ţie-Ţi mulţumim mereu, Miel sfânt al lui Dumnezeu. 3. Miel divin! Tu eşti în slavă cu mărire-ncununat. A vrăjmaşului putere Tu ai biruit deplin. Mulţi spun plini de bucurie de când totu-ai împlinit: Să fii lăudat, slăvit, preamărit în veşnicie! Fericiţi şi noi cântăm: Tu eşti vrednic! Slavă-Ţi dăm!