227.

Ava, Tată!

1. Ava, Tată! Noi de Tine ne apropiem smeriţi: Şi cântări de mulţumire, cu plăcere, Tu asculţi. Azi, uniţi la Masa Celui Care pentru noi S-a dat, Adorând, privim iubirea care scump ne-a câştigat. 2. Robi am fost odinioară, plini de vină şi păcat; Azi, în grija Ta de Tată, stăm ca şi copii iubiţi. Strămutaţi în stăpânirea Fiului Tău preaiubit, Suntem azi a Ta plăcere, Tată, în Cel înviat. 3. Şi în noi, ce-aici strânşi suntem, îngerii din cer privesc Toate ale Tale taine, marea-ntinsă-a dragostei. Ava, Tată! Cinste veşnic, prin Isus Tu să primeşti. Glorie să-Ţi fie dată, Ţie, ce iubire eşti!