226.

O, Tu, Isuse, Miel încununat

1. O, Tu, Isuse, Miel încununat în mărire, Doar Tu pe cruce, murind, ne-ai adus mântuire. Fiu glorios, pe al Tău tron Te-ai întors Din locul de umilire. 2. Ai Tăi iubiţi, azi strânşi, pe Tine în cânt Te 'nalţă, Căci Tu i-ai adus din moarte la veşnică viaţă. Fii adorat c-ai împlinit când Te-ai dat O faptă-atât de măreaţă! 3. Numelui Tău cel sfânt să-I fie dată mărire, Căci El e cel mai măreţ Nume în veşnicie! Glorie-Ţi dăm, azi şi în slavă-Ţi cântăm. Glorie-n veci numai Ţie!