225.

Miel, slavă Ţi se-aduce

1. Miel, slavă Ţi se-aduce, Căci vina ne-ai purtat. Acolo, sus, pe cruce, Ai fost făcut păcat. O, slavă şi mărire, Căci pentru noi Ţi-ai dat, În marea Ta iubire, Al Tău sânge curat! 2. O, cine va cuprinde Lucrarea Ta vreodat', Cine-ar putea pătrunde Tot chinul ce-ai răbdat? Tu, sfânt Izvor a toate, Fiu al lui Dumnezeu, Tu ai purtat în moarte Păcatul nostru greu. 3. De-aceea adorare Şi slavă noi Îţi dăm. În slăbiciune mare, Iubirea Ta cântăm. Ce mare bucurie Va fi în slava Ta Când, pentru veşnicie, Toţi Ţie-Ţi vom cânta!