217.

Da, Isus trăieşte-n veci

1. Da, Isus trăieşte-n veci: Cerul gloria-I vesteşte. Izbăvit sunt de păcat, El deplin mă-ndreptăţeşte. Viaţă nouă El mi-a dat Pentru c-a fost judecat. 2. El trăieşte, m-a salvat, Da, trăieşte pentru mine. Cel ce m-a răscumpărat Îmi arată har, iubire. Când necazuri vin, eu ştiu: Domnul meu Isus e viu. 3. Tu trăieşti, Isus iubit, Ţie Ţi s-a dat mărire, Te doresc necontenit Până voi veni la Tine. Faţa Ta o voi vedea: Sfântă e speranţa mea!