209.

„Nume Isus!”

1. „Nume Isus!” Cin' pătrunde adâncimea, slava Ta! Cine haru-Ţi şi iubirea să vestească ar putea! Nepătrunsă-i e oricui plinătatea Numelui! 2. „Nume Isus!“ Izvor veşnic de putere şi de har, Eşti lumină-n întuneric, eşti odihna mea prin har. Dragostea şi harul Tău mă-nsoţesc pe drumul greu. 3. „Nume Isus!“ Prin pustie merg fiind în Tine-ascuns, Umblu fără griji şi teamă: pe Satan Tu l-ai învins. Când la Tine eu privesc, nicicând nu mă poticnesc. 4. „Nume Isus!“ Eşti putere, mângâiere în dureri, În furtună eşti scăpare, vindecare pentru răni. Mana sufletului eşti, adăpost, mă ocroteşti. 5. „Nume Isus!“ Eşti speranţă, sufletul înviorezi, Tu, Luceafăr ce se vede, din durere ne salvezi. Eu voi înţelege sus ce-am crezut când Tu mi-ai spus. 6. „Nume Isus!“ Soare-al vieţii, bucuria Tatălui! Mi-eşti plăcere, desfătare, astăzi şi în veşnicii. Ale Tale raze vii totul vor reînnoi.