203.

O, Doamne,-Ţi mulţumesc

1. O, Doamne,-Ţi mulţumesc că aur Şi frumuseţi şi bogăţii Şi chiar al lumilor tezaur Privirea nu-mi vor încânta. 2. Isuse-al meu, mi-eşti bucurie Şi aur, şi comoara mea, Plăcerea mea pe veşnicie, Ce inima va-nviora. 3. Tu singur mi-eşti Lumină, Viaţă, Cuvântul şi-Adevărul sfânt. Tu eşti adevărata Viaţă Şi Adăpost pe-acest pământ. 4. De nepătruns Ţi-e bogăţia Şi credincios eşti, neclintit; Iar toată slava-Ţi, măreţia, Rămân aşa necontenit. 5. Curând mă vei lua la Tine Şi slava Ta-mi vei arăta. Eu veşnic voi trăi cu Tine, Mereu privi-voi faţa Ta.