200.

Tată, Sfinte Tată

1. „Tată, Sfinte Tată, dacă-i cu putinţă Ca paharu-acesta greu de suferinţă Să se depărteze, Tată, de la Mine, Depărtează-l, Te rog, Tată, de la Mine!“ 2. „Tată Sfinte, numai dacă-i cu putinţă, Totuşi să se facă sfânta Ta voinţă, Nu cum vreau Eu, Tată, ci cum Tu vrei fie; Pân' la moarte, Fiul Se supune Ţie!“ 3. „Tată, Sfinte Tată, dacă nu se poate Să nu beau paharul morţii-nfricoşate, Eu vreau pân' la moarte să ascult de Tine, Facă-se, în totul, voia Ta cu Mine!“