199.

Tată, deplin Isus Te desfată

1. Tată, deplin Isus Te desfată, Odihnă dulce doar El Îţi e; E stânca Ta, în veci neschimbată, Izvorul vieţii celei veşnice. R: Odihnă, pace doar în Isus, Slăvit să fii că ni le-ai adus în dar! 2. Împovărat mergeam spre pieire Când m-ai oprit şi blând m-ai chemat: „Iată un loc de sfânt-odihnire! Te chem pe Stâncă: rămâi ancorat!“ 3. Izvor ţâşnind din Stânca lovită E mântuirea ce-a câştigat. Ne odihneşti prin jertfa primită, Cuprinşi de haru-I veşnic, minunat. 4. Ne-nvaţă El, cu blândă smerire, Să ne-odihnim de zbuciumul greu, Când ne-aţintim a noastră privire Spre mult slăvitul Om şi Dumnezeu. 5. Şi-L aşteptăm pe nori ca să vină Să ia acasă Mireasa Sa. Ce străluciri, ce-odihnă deplină Cu Domnul Slavei veşnic ne vei da!