197.

Prin Isus eu am iertare

1. Prin Isus eu am iertare, sângele Lui m-a spălat; Prin a Sa răscumpărare, cerul, slava El mi-a dat. R: El îmi e Mântuitorul, El mi-a dat viaţa Sa; El mi-e Domnul şi Păstorul, El veghează-asupra mea. 2. Multă vreme, în păcate, viaţa eu mi-am ruinat, Dar Isus, cu bunătate, din păcat m-a ridicat. 3. Pe-ale Sale urme sfinte, El conduce paşii mei; Ale Sale dulci cuvinte sunt sfătuitorii mei. 4. Chiar şi-acuma peste mine încercări se mai abat, Dar Isus e lângă mine, mă păzeşte ne-ncetat. 5. O, Isuse, fă din mine rob supus, ascultător; Să trăiesc doar pentru Tine, scumpul meu Mântuitor!