185.

Iată-mă-n tăcere

1. Iată-mă-n tăcere, stau în faţa Ta, Cu ochii credinţei eu Te văd aici. 2. Glasul Tău acuma să-l aud eu vreau Şi numai pe Tine vreau să Te ascult. 3. Dă-mi Cuvântul Tău bun, scump Mântuitor; Să-mi răsune-n suflet glasul Tău iubit! 4. El e-a mea lumină, călăuza mea; El e Apa Vieţii, Mana cea din cer. 5. Să Te-ascult vreau, Doamne, deci vorbeşte-mi Tu. Făr-al Tău Cuvânt, eu nu pot să trăiesc. 6. El să mă înveţe harul să-Ţi cunosc; El să-mi dea putere, credincios să-Ţi fiu! 7. Glasul Tău în mine să rodească vreau, Roade pentru Tine şi spre slava Ta!