179.

Ce-ar fi făptura-mi fără Tine

1. Ce-ar fi făptura-mi fără Tine, Mântuitorul meu slăvit? Ce-aş fi de n-ai fi Tu cu mine, cu harul Tău nemărginit? Aş fi un bulgăre de gheaţă, un chip de humă fără viaţă, O stâncă-nvăluită-n ceaţă şi-o noapte fără dimineaţă. 2. Aş fi un far făr' de lumină, pustie de nisipuri plină, Cu vânturi fără de odihnă, cu şerpi şi scorpii ce-nvenină. Aş fi o albie uscată, pe unde-a fost un râu odată, O frunză smulsă şi purtată cu niciun rost prin lumea toată. 3. Aşa aş fi, dar, slavă Ţie: Tu-mi eşti a vieţii bogăţie, Comoara harurilor vie ce mă inundă pe vecie. Eu n-aş şti azi ce-i strălucirea vieţii-n mii şi mii de feţe Şi n-aş fi cunoscut iubirea cu-nfiorări şi frumuseţe. 4. De n-ai fi fost Tu Bunătate, Începătorule a toate, Cu taine-adânci şi minunate, ce totul vrea şi totul poate; Tu m-ai suit în slăvi divine din locu-ntunecatei tine. Isuse, sunt ce sunt prin Tine, şi-acum şi-n veacul care vine!