178.

Sărac şi fără vază-n lume

1. Sărac şi fără vază-n lume, Isus trecut-a pe pământ; N-avea nimic din strălucirea ce răspândea în cerul sfânt. Mărirea Lui Şi-a dezbrăcat El, care totul a făcut; Un chip de rob El a luat şi într-un staul S-a născut. 2. Cu viaţa fără de prihană pe Dumnezeu El a slăvit; Al Lui Cuvânt, fără-ncetare, lumină mare-a răspândit. Iubirea-I făr' de-asemănare pe păcătoşi a căutat; În prea bogata Sa-ndurare pe mulţi bolnavi a vindecat. 3. Viaţa Lui a fost iubire, numai lumină, mare har; Dar lumea, în a ei orbire, I-a dat să bea pahar amar. Întâmpinat cu-mpotrivire, neînţeles, dispreţuit, Străpuns, în mare suferinţă, a fost pe cruce răstignit. 4. De bunăvoie-a mers la moarte, să poarte-al nostru greu păcat, Cu Dumnezeu neavând parte, atunci, zdrobit, El a strigat: „De ce M-ai părăsit Tu, Doamne?“ şi duhul apoi Şi l-a dat. El a trecut prin grea durere, dar noi iertare-am căpătat.