160.

Ţi-aducem slavă şi-nchinare

1. Ţi-aducem slavă şi-nchinare, Al adorării sfânt prinos, Sfânt Dumnezeu şi Tatăl nostru Şi-al Domnului Isus Hristos! R: Te lăudăm, Părinte veşnic, Că-n Fiul Te-ai descoperit Plin de iubire şi-ndurare, Neprihănit şi minunat. 2. Te adorăm prin Cel ce jertfă De bunăvoie S-a adus Şi-n ascultare pân' la moarte, Smerit, în totul S-a supus. 3. Prin Duhul Tău de înfiere, Noi „Ava (Tată)!“ toţi strigăm Şi cu Isus, uniţi de Tine, În veci noi toţi Te adorăm! 4. Deplină slavă, ceresc Tată, Îţi înălţăm smeriţi, cântând; Cu ceru-n sfântă armonie, Ne închinăm în veci. Amin!