159.

Cât de mare eşti Tu, Doamne

1. Cât de mare eşti Tu, Doamne, Tată! Numele Tău este sfânt. Din Fiinţa Ta cea minunată Ne-ai dat viaţa prin Cuvânt. Slavă şi-nchinare Ţie, Dumnezeule preasfânt, Privind a Ta măreţie, Prin Isus Te adorăm! 2. Ce puternic eşti Tu, Doamne, Tată! La Tine nu-i nimic greu. Tu-nnoieşti fiinţa noastră-ntreagă, Numai Tu eşti Dumnezeu. Mulţumire, slavă Ţie, Pentru că ne-ai dăruit Viaţa nouă-n veşnicie, Prin al Tău Fiu preaiubit! 3. Cât de scumpă-i casa Ta, sfânt Tată! Ce preţ mare Te-a costat Ca s-o umpli cu fiinţe sfinte: Chiar pe Fiul Tău L-ai dat. Slavă şi mărire Ţie Pentru harul Tău nespus; Ne-nchinăm cu bucurie, Mulţumindu-Ţi prin Isus. 4. Minunat e planul Tău, Părinte, Întocmit din veşnicii! Tu ai vrut cu veacuri înainte Ca să ai în cer mulţi fii. Slavă şi-adorare Ţie Îţi cântăm neîncetat; Şi acum şi-n veşnicie, Prin Isus, fii lăudat!