155.

În sfântă unire

1. În sfântă unire, prin har invitaţi La masă azi în faţa Ta, Spre-a Lui amintire suntem adunaţi Şi-a jertfei de pe Golgota. Ce mult Te-a iubit, cât a suferit Când El Se jertfea pentru Tine! Pe-altarul divin, când murea-n greul chin, Tu primeai parfumu-I sublim. 2. Pe drumul de jertfă, de toţi părăsit, El merge supus spre calvar. Pe cruce, în chinuri El este zdrobit Şi trupul Său e frânt pe-altar. Acum toţi gândim la trupul Lui frânt. Frângând pâinea, mulţumim Tată: Un trup toţi suntem, dintr-o pâine luăm Şi pe El Îl comemorăm. 3. Cu spatele-o rană de bice brăzdat, Pe cruce a fost pironit. Pe frunte, cununa de spini a purtat, Ca Miel a fost înjunghiat. De-al Lui sânge scump, curs din trupu-I frânt, Smeriţi ne-amintim, mulţumindu-Ţi. Bem toţi din pahar, suntem una prin har Şi de Domnul ne-amintim iar.