153.

Din cerul slavei strălucit

1. Din cerul slavei strălucit, al Tău Fiu preaiubit Aici, în lume, a venit, purtând un chip smerit; În sfântă ascultare a împlinit în totul Preasfânta voia Ta, jertfindu-Şi viaţa Sa. 2. Din cerul slavei strălucit, Tu, Tată, L-ai privit Zdrobit, pe cruce răstignit, pe Cel ce Te-a iubit. Supunerea-I deplină, parfumul jertfei sfinte Deplin Te-au mulţumit şi-n veci El Te-a slăvit. 3. În cerul slavei strălucit, cu glorii a venit; La dreapta Ta, El stă slăvit, de Tine răsplătit. Prin el Te-adoră astăzi întreaga Adunare, Prin El Te vom slăvi când sus, în veci, vom fi!