151.

Tată ceresc, din nou în a Ta casă

1. Tată ceresc, din nou în a Ta casă, Prin har ne-ntâmpini cu-al Tău Fiu iubit. La El gândim, când stăm smeriţi la masă, Şi ne-amintim ce moarte-a suferit: A fost zdrobit pe cruce, în tăcere, Omul durerii-n suferinţă frânt, Arzând de tot Fiinţa-I minunată, Spre Tine-a înălţat parfumu-I sfânt. 2. I-ai dăruit un trup aici, în lume, Prin viaţa Lui, El Te-a cinstit deplin; Dar mult mai mult El Te-a cinstit prin moarte, Frângând pe cruce trupul Lui cel sfânt. La trupu-I frânt gândim smeriţi, sfânt Tată, Frângând această pâine-Ţi mulţumim, Suntem un trup prin jertfa Lui curată Şi toţi de Fiul Tău ne amintim. 3. Fiind zdrobit pe cruce-n suferinţă, Pe-altar se scurge sângele-I curat, Supremul preţ al marii biruinţe Şi-al slavei Tale, pentru veşnicii. Cu mulţumire împărţim paharul, Gândind la sângele Său sfânt vărsat, În părtăşie, Tată, ne-nchinăm toţi, Când moartea Lui din nou ne-o amintim. 4. Ca să-mplinim, prin har, dorinţa-I sfântă, El ne-a adus la masă-n cinstea Sa. E scumpă amintirea jertfei Sale, Slăvită-I este răsplătirea Ta. Conduşi de El în sfântă închinare, Slăvim din inimi măreţia Ta, Prin El uniţi în imn de adorare, Acum şi-n veci de veci Îţi vom cânta.