148.

Când Fiul Tău ne-adună cu iubire

1. Când Fiul Tău ne-adună cu iubire, Prin Duhul Sfânt, din nou la masa Sa, Ne îndreptăm, în sfânta-I amintire, Spre marea jertfă de pe Golgota. Cu inima zdrobită de durere, Zadarnic aştepta mângâietori. El a primit a morţii cupă-amară, Arzând de tot în chinuri şi văpăi. 2. Zdrobit de chin amar şi suferinţă, Pe cruce-a fost ca Miel înjunghiat. El Te-a iubit cu-ntreaga Lui Fiinţă Şi-a ars de tot pe-altar, sub ochii Tăi. Ce scumpă Ţi-a fost jertfa Lui curată: Al ei parfum a umplut cerul tot, Când se 'nălţa spre Tine, ceresc Tată, Mireasma sfântă-a arderii-de-tot! 3. În seara cinei, 'nainte de moarte, Fiind cu-ai Săi în camera de sus, Pâine şi vin, Domnul Isus le-mparte, Spunând de jertfa ce avea de-adus. Cu toţi acum, în sfântă părtăşie, Pe mas-având semnele morţii Lui, Îţi mulţumim, cerescul nostru Tată, Gândind la jertfa sfântă-a Fiului.