147.

Slăvim Numele Său cel mare

1. Slăvim Numele Său cel mare La masa Lui sfântă când stăm, Cu Domnul în sfântă cântare, Părinte din cer, Te-adorăm! R: În veci Te mărim, C-atât de mult L-ai iubit pe Hristos, Cu El Te-adorăm, Proclamăm Numele-Ţi glorios! 2. Supus şi în sfânt-ascultare, El pentru-a Ta slavă-a murit, De-aceea-n supremă 'nălţare, Tu Însuţi pe El L-ai slăvit. 3. Uniţi toţi, prin jertfa-I divină, Dorita-nchinare Îţi dăm Şi-n cerul etern, în lumină, Noi imnuri dorim să-Ţi cântăm.