143.

Isuse, Domnul nostru, din morţi ai înviat

1. Isuse, Domnul nostru, din morţi ai înviat, Te-ai înălţat în ceruri cu glorii încărcat. Ce mare-a fost lucrarea ce Tu ai împlinit Când ai murit pe cruce de oameni răstignit! 2. Deplina Ta lucrare pe Tatăl L-a slăvit Şi prin a Ta-ndurare pe noi ne-ai mântuit. De-aceea, Domnul nostru, din inimi Îţi cântăm Ca rod al jertfei Tale, noi toţi Te adorăm. 3. Te înălţăm şi astăzi în Adunarea Ta Uimiţi fiind cu toţii de strălucirea Ta; Eşti plin de măreţie, eşti binecuvântat, Eşti vrednic, Domnul nostru, să fii în veci lăudat.