138.

Pe pământ şi sus în ceruri

1. Pe pământ şi sus în ceruri nu e nume mai frumos Şi care mai mult să-mi placă, decât numele Hristos. R: Nume sfânt şi duios, nume plin de har nespus, Nume-ales şi frumos, nume drag, Isus Hristos. 2. Părăsind măriri în ceruri, El, Stăpânul tuturor, A venit în lumea noastră chiar în chip de muritor. 3. Şi în trupul Său, pe cruce, vina noastră a purtat; A murit în locul nostru şi cu Tatăl ne-a-mpăcat. 4. Cine a iubit ca Domnul? Cin' păcatul ne-a spălat? Cin' ne-a dat din plin odihnă, loc în cer ne-a câştigat? 5. Te mărim acum, Isuse, şi-al Tău nume Îl cântăm, Tu eşti mai presus de toate, slavă, slavă, Ţie-Ţi dăm!