136.

Ce clipe fericite

1. Ce clipe fericite ne-ai dat, Tată, Să Te slăvim de-aici, de pe pământ; 'Naintea Ta venim şi de-astă dată Să adorăm Numele Tău cel sfânt. 2. Căci Fiul Tău e sfânta Ta plăcere, Cu-al Lui parfum El Te-a satisfăcut; „Din mâna Ta primim ce Îţi aducem“: Mireasma sfântă care Ţi-a plăcut. 3. Îţi mulţumim că va veni şi clipa Când vom putea să Te slăvim deplin, Când Fiul Tău va reveni din ceruri, Să ne răpească sus, în casa Ta. 4. În strălucirea sfânt-a veşniciei Când înaintea Ta vom fi cu toţi, Vom recunoaşte bogăţia slavei Şi taina Domnului Isus Hristos.