130.

Dă vieţii mele

1. Dă vieţii mele mai multă sfinţire, Pune-n inima mea un duh râvnitor, Mai multă credinţă, stăruinţă-n har, Mai multă răbdare, totul ca să-ndur! 2. Să privesc întruna la Mântuitorul, Jertfa Lui cea sfântă, drumul Lui de Miel, Marea Lui iubire pentru păcătoşi, Veşnica Lui slavă şi venirea Lui! 3. Să iubesc ca Tine, ajută-mă, Doamne, Iar în rugăciune să nu obosesc; Cu a' Tale arme să mă înarmezi, Cu zel şi credinţă Ţie să-Ţi slujesc.