126.

Sus, pe Golgota

1. Sus, pe Golgota, când totul era Unit împotrivă-Ţi, cât ai suferit! Paharul mâniei pentru noi l-ai luat! Chiar de Dumnezeu fiind pe lemn părăsit. Sus, pe Golgota, când totul era Unit împotrivă-Ţi, cât ai suferit! 2. O! Ce-ntuneric Te înconjura Şi-Ţi apăsa duhul, sus, pe crucea Ta! Ai fost batjocorit, chiar şi pălmuit, O, câtă iubire! O, ce har nespus! O, ce-ntuneric Te înconjura Şi-Ţi apăsa duhul, sus, pe crucea Ta! 3. Dar Tu eşti viu azi, căci ai înviat, Cel dintâi născut eşti dintre toţi cei morţi; Al Bisericii Cap, înălţat în cer, Ce-n curând veni-vei cu Tine s-o iei. Dar Tu eşti viu azi, căci ai înviat, Cel dintâi născut eşti dintre toţi cei morţi!