120.

Cu Tine, Tată,-n părtăşie

1. Cu Tine, Tată,-n părtăşie, Uimiţi privim spre Fiul Tău De Tine înălţat în ceruri, La dreapta Ta, pe tronul Tău. Prin braţul Tău atotputernic L-ai înviat din morţi, slăvit; L-ai aşezat în strălucire Pe Cel ce Te-a slăvit murind. 2. Domnul Isus 'nălţat de Tine Vesteşte iarăşi slava Ta. Mărimea Ta cea nepătrunsă, Cu El, din nou putem cânta. Prin El, smeriţi, Te adorăm azi; Pe El ca dar Ţi-L oferim Şi fericiţi Îl aşteptăm toţi, Să ne răpească-n cerul sfânt.