12.

Călător pe-acest pământ sunt

1. Călător pe-acest pământ sunt, dar spre cer înaintez; Sus, în patria cerească, voi păşi-n curând. De vrăjmaşi fără de număr sunt aici înconjurat; Trec ades' prin întuneric, dar mă ştiu păzit. 2. Chiar de Domnul sunt păzit eu; El vegheaz-asupra mea, Viaţa mea e ocrotită chiar de mâna Sa. În furtuna cea mai mare, în necazuri şi dureri, Glasul Lui mă-mbărbătează: „Sunt cu tine Eu!“ 3. Eu mă ştiu iubit de Domnul, eu mă ştiu păzit de El; Este Însuşi El cu mine: o, ce mare har! Deznădejde, griji şi temeri, părăsiţi viaţa mea! Domnul e a mea putere, El e partea mea. 4. Chiar de trec prin suferinţă, ea-n curând se va sfârşi; Domnul meu din cer veni-va să mă ia cu El. Orice lacrimă va şterge El atunci din ochii mei; În frumosul cer de-a pururi voi fi lângă El!