115.

Cuvântul Tău

1. Cuvântul Tău e-o candelă aprinsă Pentru picioarele şi paşii mei, //: E o lumină pururea nestinsă Pe calea mea, oricând sunt norii grei. :// 2. Sfinţeşte, Doamne-a' mele simţăminte Şi-a Tale legi învaţă-mă deplin. //: Primejdii grele-mi stau mereu 'nainte, Şi totuşi nu uit legea Ta s-o ţin. :// 3. Cei răi mi-aşază curse-n cale mie, Dar nu m-abat de la porunca Ta. //: Povaţa Ta e-averea mea-n vecie Şi-n ea e toată bucuria mea. :// 4. Eu inima mi-o plec s-asculte-ntruna Şi să-mplinească-a' Tale-orânduiri, //: Pân' la sfârşitul vieţii-ntotdeauna, Eu ţin la ele-a' inimii priviri. ://