11.

La masa-amintirii

1. La masa-amintirii, Părinte divin, La ora-nchinării copiii Tăi vin. //: Şi-n cântec de slavă-n iubirea-Ţi scăldaţi Smeriţi Îl adoră pe-Ntâiu-ntre fraţi. :// 2. E scump-amintirea de Trupul Său frânt, De viaţa zdrobită când răul a-nfrânt, //: De sângele scump care-n veci ne-a spălat, Ce-n pâine şi-n vin El ca semn le-a lăsat. :// 3. Cu cântec de „Ava“ Te 'nalţă smeriţi Ei, rodul iubirii, pe veci fericiţi, //: Salvaţii din moarte prin harul de sus Şi El, Domnul slavei, El, jertfa Isus. :// 4. Pe masa-nchinării stă Mielul jertfit, Stă Pâinea Vieţii ce-n lume-a venit! //: Sublim Te desfată parfumul de har Din inimi umplute de veşnicu-Ţi dar. ://