104.

Laudă să izvorască

1. Laudă să izvorască din fiinţa mea mereu, Pentru Tine, pentru Tine, sfinte Dumnezeul meu! R: Laudă, laudă, laudă, Ţie-Ţi cânt neîncetat, Ţie-Ţi cânt neîncetat, Ţie, Creatorul lumii, Tatăl meu cel minunat! 2. Laudă să mi se-aprindă pe al inimii altar, Pentru Tine, pentru Tine, nesecat izvor de har. 3. Laudă să se înalţe din tot ce trăiesc şi sunt, Pentru Tine, pentru Tine, Dumnezeul meu preasfânt! 4. Laudă mereu mai nouă fie viaţa mea deplin, Pentru Tine, pentru Tine, veşnic Dumnezeu, amin!