101.

O, ce bucurie

1. O, ce bucurie simt când Te privesc Preamărit de Fiul, Părinte ceresc! Sfânta-Ţi desfătare în Hristos având, În mireasma jertfei ce-umple ceru-Ţi sfânt. 2. Inima-Ţi de Tată mi-a descoperit Doar Isus pe cruce când S-a dăruit. Ce măreţ e darul Dragostei de sus, Ce sublim vorbeşte jertfa lui Isus! 3. Stau acum ’nainte-Ţi, Tată Preaiubit, Copleşit de harul ce m-a-nvrednicit; Una pe vecie cu Hristos cel viu, M-odihnesc în starea veşnică de fiu. 4. O, ce bucurie vom împărtăşi Când în a Ta casă cu Isus vom fi! Scumpa Ta mireasă L-aşteaptă cu dor: „Vin’ şi ia-ne-acasă, scump Mântuitor!“